прессъобщение

На 18.12.2017г., в 15:30 ч.  в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 30 в офиса на „Софтком“ ООД ще се проведе информационна среща - Пресконференция на която ще се представи проект „Енергийна ефективност в Софтком ООД“, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0415-C01  по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

            На срещата ще бъдат представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.

 

            В резултат от изпълнението на проект „Енергийна ефективност в „Софтком“ ООД  дружеството ще инвестира в: енергиен одит, който препоръчва мерки за оптимизация на производствения процес и намаляване на енергоемкостта, закупуване на нова високопроизводителна АВТОМАТИЧНА линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат и технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки, както и във въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му. 

            Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на енергийната ефективност, пълно оползотворяване на пазарния потенциал и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

            В рамките на събитието ще бъде дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.

 


«